Jste zde: Dnes došlo ke zhoršení kvality ovzduší v celé oblasti severní Moravy. Předpověď meteorologů je příznivá až ke konci víkendu.

Dnes došlo ke zhoršení kvality ovzduší v celé oblasti severní Moravy. Předpověď meteorologů je příznivá až ke konci víkendu.

Především vlivem zhoršených rozptylových podmínek se dnes výrazně zhoršila kvalita ovzduší v celé oblasti severní Moravy u sledovaného parametru prašného aerosolu (polétavý prach).

Nejhorší situace je dnes v poledne na stanici ve Věřňovicích, kde průměrná klouzavá 24 hod. koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 157 ug.m-3 (denní limit je přitom 50 ug.m-3).

Zvýšené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často mají za následek zhoršení nemocí, především nemocí dýchacích cest a srdečně cévních. Snižují odolnost organismu, který pak snadněji podlehne virovým či bakteriálním infekcím.

Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Provozovatelé velkých zdrojů mohou ke zlepšení stávající situace přispět tím, že optimalizují výrobu za účelem minimalizace vypouštění znečišťujících látek do ovzduší. Občané by měli být více ohleduplní ke svému okolí a zejména v těchto dnech využívat ekologická paliva (např. zemní plyn oproti tuhých palivům) ve svých domácích topeništích a při cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy.

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách hydrometeorologů: http://www.chmi.cz/OS/info.php?page=uvod.php?typ=ocoPM10, popř. telefonním čísle 596900265 nebo na teletextu České televize (str.180).