Jste zde: Veřejná správaMapyProjekty 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje

3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje

 logo SROP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským krajem.

Uživatelské aplikace

K prohlížení 3D vizualizace je potřeba nainstalovat uživatelskou prohlížečku TerraExplorer (verze 5.1.1, 10MB).

Informace k ovládání prohlížečky se dozvíte v nápovědě.

Technické a systémové požadavky:

Operační systém Windows 95/98/NT/2000/Me/XP/Vista/7, operační paměť RAM 256 MB (doporučeno 512 MB a vyšší), širokopásmové připojení k internetu, programové rozhraní DirectX 9.0c, povolen komunikační port 8080.

V případě nefunkčnosti prohlížečky nejdříve zkontrolujte nastavení Vašeho operačního systému a grafické karty, v případě, že problémy přetrvávají, můžete vyzkoušet nejnovější verzi prohlížečky (v angličtině).

Co naleznete v aplikaci

Pro uživatelé, kteří nechtějí nebo nemohou instalovat uživatelskou prohlížečku na počítač jsou k dispozici ke stažení obrazové náhledy a video ukázky z prostředí 3D modelu ortofotomapy Moravskoslezského kraje.

Záměrem projektu je vybudovat prezentační aplikaci, která bude sloužit k propagaci turistického potenciálu celého kraje. Uživateli je prostřednictvím Internetu umožněn virtuální interaktivní průlet nad digitálním modelem terénu Moravskoslezského kraje pokrytým ortofotomapou. Tato prezentace je účelově zaměřena na propagaci cyklotras, podporu lázeňství, propagaci vybraných lokalit a turisticky atraktivních míst (muzeí, kulturních památek, turistických center apod.).

Prezentace je k dispozici zájemcům na webových stránkách Moravskoslezského kraje (Uživatelské aplikace) a na vybraných informačních centrech v Moravskoslezském kraji.

Novinky

Vážení návštěvníci 3D vizualizace Moravskoslezského kraje. Připravili jsme pro Vás několik vylepšení, pojďte se podívat.

Spolu s týmem tvůrců portálu Moravskoslezského kraje jsme připravili novou, bohatší a přehlednější obsahovou strukturu tématických vrstev.

Přibyly také nové 3D modely budov ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - renesanční zámek a místní kostel.

V průběhu léta a podzimu byl obsah aplikace rozšířen o tématické data turistických tras, naučných stezek a vodáckých tras. Stále také narůstá počet objektů v jednotlivých stávajících tématických vrstvách. Dále byla zpřístupněna funkce výškových profilů zvolených tras. 3D model je komplexní zásobárnou informací pro všechny účastníky cestovního ruchu. Máte se nač těšit, zůstaňte nám nakloněni.

Specifické cíle projektu

 • Zlepšení propagace cestovního ruchu v regionu.
 • Zvýšení povědomí potencionálních návštěvníků o regionu, zvýšení jeho přitažlivosti.
 • Zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu.
 • Podpora rozvoje a propagace cyklistických tras, turistických tras, hipotras a naučných stezek v Moravskoslezském kraji.
 • Zvýrazněním jednotlivých atraktivit podpořit zvýšení úrovně poskytovaných služeb v cestovním ruchu a jejich následné využití.
 • Celkové zlepšení využití turistického potenciálu regionu a jednotlivých sídel.
 • Podpora lázeňství v regionu.
 • Pomocí vybudovaného informačního systému dosáhnout zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu s cílem nárůstu investic do rozvoje cestovního ruchu a nárůstu nově vytvořených pracovních míst.
 • Podpora rozšíření turistické sezóny.

Výstupy projektu

 • Prezentační aplikace
 • Digitální model terénu Moravskoslezského kraje
 • Digitální barevná ortofotomapa Moravskoslezského kraje
 • 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje
 • Datové a informační portfolio
 • Laserové zaměření urbanistických celků
 • Pixometrie (šikmé snímky) vybraných lokalit
 • Prezentační technika pro informační centra
 • Editační pracoviště

Často kladené dotazy

Můžete zde nalézt řešení k případným problémům s instalací a funkčnosti aplikace nebo získat jinou informaci související s 3D modelem ortofotomapy.

1. Jak si spustím 3D vizualizaci MSK (3D model ortofotomapy kraje)?

Pro spuštění 3D vizualizace MSK je potřeba nainstalovat volně dostupnou prohlížečku TerraExplorer (za předpokladu splňování potřebných technických požadavků pro tuto aplikaci uvedených na webové stránce k projektu) a poté kliknout na odkaz příslušného uživatelské aplikace.

2. Dá se spustit 3D vizualizace MSK i jinak než z webových stránek kraje?

Ano, pokud máte nainstalovánu prohlížečku TerraExplorer, a spouštíte 3D vizualizaci MSK z webových stránek kraje, neděláte nic jiného než si stahujete do paměti počítače příslušný soubor ve formátu *.FLY, který se Vám otevře v programu TerraExplorer. Příslušný soubor *.FLY si můžete uložit na pevný nebo přenosný disk v počítači, a tento pak spouštět přímo ze svého PC, nutností je ovšem pořád připojení k Internetu.

3. Bude program TerraExplorer, potřebný pro prohlížení 3D vizualizace MSK (3D modelu ortofotomapy Moravskoslezského kraje) fungovat i na operačním systému Windows Vista?

Výrobcem softwaru TerraExplorer je americká společnost Skyline Sofrware Systems, tento tvůrce programu v technické dokumentaci doposud dostupné verze TerraExploreru 5.02 neuvádí podporu operačního systém Windows Vista, ale máme vyzkoušeno, že na 32 bitové verzi program funguje normálně, bohužel 64 bitovou verzi jsme neměli k dispozici a program nemusí pod tímto operačním systémem pracovat korektně.

Předpokládáme, že tvůrce programu v další verzi, která by měla vyjít snad letos na jaře bude plně podporovat i Windows Vista (byl již zaslán dotaz na společnost Skyline).

4. V prohlížečce TerraExplorer se mi nezobrazuje ortofotomapa, jen modré pozadí s popisky, co mám dělat?

Podívejte se prosím do nastavení prohlížečky TerraExplorer - Options (Tools/Options nebo klávesa F9) na záložku Graphics , co je tam nastaveno, porovnejte s níže uvedeným obrázkem, předpokládám, že by mohly být zatrženy volby "Enable Polygonal Display Mode" a "Use Terrain Fade if Aviable", zkuste nastavit dle obrázku, případně nechat zatrženu jen jednu z možností, pak znovu spusťte vizualizaci. Případně vyzkoušejte odlišná nastavení (může mít vliv na typu Vaší grafické karty).

Vaše dotazy a připomínky můžete psát na adresu administrátora 3D vizualizace Moravskoslezského kraje.