Zpráva

Tábory

 • Jak si vybrat kvalitní tábor?
 • České tábory
 • Borovice - informační centrum
 • Pionýr
 • Dětská agentura

 • Jak si vybrat správný tábor, který bude pro vaše dítě šitý na míru? Posíláte své dítě poprvé na tábor? Nevíte si rady?

  Pokusíme se najít odpovědi na nejčastěji kladené otázky, které trápí nejen rodiče, ale také ty, kteří své ratolesti posílají do nového prostředí. Letní prázdniny se cvalem blíží a Vy chcete, aby si vaše dítě vychutnalo léto plnými doušky.

  Servis, který poskytují kvalifikovaní pořadatelé letních táborů i musí splňovat několik základních kritérií:

  ☺Informace ještě před konáním

  Co je v ceně tábora a jaké jsou případně storno poplatky, cena opravdu správného tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související s programem či zajištěním tábora:

  • je v ceně obsaženo pojištění a jeho rozsah
  • je v ceně obsažena doprava
  • je uvedená cena s DPH (celková cena i s daní bývá na některých letácích uvedena nevýrazně)
  • jsou v ceně celodenní výlety, vstupy na koupaliště, zámky, výstavy či hodiny jezdeckých aktivit případně půjčení potřebného vybavení např. vodáckých vest a lodí. Doplatek cenu tábora zvyšuje.
  • porovnejte služby a ceny jednotlivých provozovatelů.

  Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce

  ☺Prohlášení o bezinfekčnosti

  Na táboře je po celou dobu přítomen kvalifikovaný zdravotník, který je proškolen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora se vede zdravotní dokumentaci. Zodpovědný zdravotník se před nástupem na tábor zajímá o léky, které děti pravidelně užívají. Povinností rodičů nebo toho kdo dítě na tábor posílá je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

  ☺Tábor musí být bezpečný

  Tábor je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškoleni a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora. Vedoucí by měli být poučeni o BOZP, o jejich proškolení by měl být proveden zápis. Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený "táborový řád", který budou znát a respektovat děti i vedoucí. Zeptejte se i na to, jestli má tábor plán pro nouzové situace. Leží blízko potoka? Co když přijde velká voda?

  ☺Kvalifikování vedoucí

  V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka). Ministerstvo školství však poskytuje dotaci na pořádání letních táborů pouze těm provozovatelům, kde hlavní vedoucí táborů absolvovali školení akreditované MŠMT.

  Pokud vedoucí nebo instruktoři tábora nepracují pravidelně s dětmi nebo nejezdí pravidelně na letní tábory, zeptejte se organizátora na kritéria výběru vedoucích.

  ☺Jídelníček

  Ověřte si způsob stravování např. zdali je zajištěn nepřetržitý pitný režim, skladba - pestrost jídelníčku. Je důležité aby kuchyň splňovala hygienické normy (uskladnění potravin apod.)

  ☺Co nového se vaše dítě naučí

  Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Správný tábor by měl rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností. Na správném táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají děti také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalších vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě

  Letní tábory v našem kraji jsou převážně zabezpečovány středisky volného času a neziskovými organizacemi, které pracují s dětmi a mládeží. Tyto subjekty mají zpravidla delší tradici a rovněž mají zkušenosti s realizací letních aktivit.

  Adresář kontaktů v Moravskoslezském kraji - volnočasové aktivity dětí a mládeže

  frame-scrollup