Zpráva

Výpis údajů z registru obyvatel

Co dostanete:

  • výpis údajů z registru obyvatel - obsahuje údaje o fyzických osobách v ČR - o všech občanech, cizincích s povolením k pobytu, cizincích, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo fyzických osobách o nichž jiný právní předpis stanovuje, že mají být v registru obyvatel

Co potřebujete:

  • doklad totožnosti (zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc, zákonný zástupce předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem, např. rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.)

Kolik to bude stát na místě:  100 Kč/1. stránka, 50 Kč/další stránky

frame-scrollup