Mistrovství světa v ledním hokeji 2015

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí, středa 9:00–17:00
úterý, čtvrtek 9:00–14:30
pátek 9:00–13:00


Obrazem...

Návštěva prezidenta ČR v Moravskoslezském kraji obrazem

11. 11. 2014 Setkání s radními města Opava

Okolo tisícovky lidí navštívilo moravskoslezský krajský úřad na Den otevřených dveří

Okolo tisícovky lidí navštívilo moravskoslezský krajský úřad na Den otevřených dveří

Moravskoslezský kraj má nový elektromobil

Moravskoslezský kraj má nový elektromobil

Aktuality

Tipy na volný čas

Tipy na volný čas


Přehled kulturních, sportovních a jiných akcí v Moravskoslezském kraji.
Aktuální dopravní situace na území Moravskoslezského kraje

Aktuální dopravní situace na území Moravskoslezského kraje


naleznete na stránkách Jednotného systému dopravních informací pro ČR. Při plánování cesty v delším časovém horizontu využijte Přehled plánovaných staveb na území Moravskoslezského kraje.
Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015


Na webových stránkách kraje je zveřejněn Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015. Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2015 mohou občané uplatňovat písemně prostřednictvím podatelny krajského úřadu do 10. 12. 2014 do 17:00 hodin nebo ústně na zasedání zastupitelstva kraje dne 11. 12. 2014.
Manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová zahájila návštěvu Moravskoslezského kraje

Manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová zahájila návštěvu Moravskoslezského kraje


Manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová zahájila v úterý 25. listopadu 2014 navštěvu Moravskoslezského kraje. Během dvoudenní návštěvy ji bude doprovázet manželka moravskoslezského hejtmana paní Martina Nováková.
Moravskoslezský kraj získal ocenění za facility management

Moravskoslezský kraj získal ocenění za facility management


Moravskoslezský kraj se rozhodl zavést nejnovější poznatky facility managementu (správy majetku) u portfolia svých nemovitostí. Za tento krok získal ocenění mezinárodní profesní organizace IFMA (International Facility Management Association).
Moravskoslezský kraj zaštítil konferenci k tématu náhradní rodinné péče

Moravskoslezský kraj zaštítil konferenci k tématu náhradní rodinné péče


Čtvrtý ročník konference pořádané v rámci projektu Dejme dětem rodinu, jehož hlavním posláním je zvyšovat povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči na území Moravskoslezského kraje, proběhl ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v prostorách Vyšší odborné školy sociální v Ostravě.
Velvyslanec Běloruska navštívil Ostravu, setkal se s představiteli kraje i podnikateli

Velvyslanec Běloruska navštívil Ostravu, setkal se s představiteli kraje i podnikateli


Podpořit vzájemnou obchodní výměnu i spolupráci mezi regiony – Moravskoslezským krajem a oblastmi Běloruska - bylo cílem jednodenní návštěvy mimořádného a zplnomocněného velvyslance Běloruské republiky v ČR Vasilije Markoviče, obchodního rady Běloruska v ČR Viktara Ševcova a jejich doprovodu.
Lidé v Moravskoslezském kraji vytřídili za rok téměř čtyři tisíce tun vysloužilého elektra

Lidé v Moravskoslezském kraji vytřídili za rok téměř čtyři tisíce tun vysloužilého elektra


Třídění nepotřebného elektra má smysl. Své o tom ví čím dál více lidí v Moravskoslezském kraji. Díky jejich uvědomělému přístupu bylo v minulém roce odevzdáno k recyklaci takřka čtyři tisíce tun vysloužilých elektrospotřebičů.
Odpady nejlépe třídí obyvatelé Hradce nad Moravicí, z menších obcí vévodí Trojanovice a Nová Pláň

Odpady nejlépe třídí obyvatelé Hradce nad Moravicí, z menších obcí vévodí Trojanovice a Nová Pláň


Moravskoslezský kraj dosáhl v pomyslném celorepublikovém hodnocení na 9. místo v třídění odpadů v domácnostech. V předešlém roce byl na příčce desáté.
Bílovecká ulice v Opavě je po rozsáhlé rekonstrukci

Bílovecká ulice v Opavě je po rozsáhlé rekonstrukci


Motoristé, projíždějící Opavou, mohou od 18. listopadu 2014 jezdit po kvalitnější komunikaci. Byl totiž dokončen projekt Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ulice Bílovecká III. etapa. Jeho součástí bylo mimo jiné vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení. Větší komfort a pocit bezpečí tak budou mít i chodci.
Podpora výstavby vodovodů a kanalizací v malých obcích

Podpora výstavby vodovodů a kanalizací v malých obcích


Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 1. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací".

Archiv aktualit