Jste zde: Veřejná správaPotřebuji si vyřídit

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

1. Identifikační číslo: 69

2. Kód: 7

3. Pojmenování (název) životní situace:

Prokazování finanční způsobilosti dopravce

4. Základní informace k životní situaci: finanční způsobilost (dále jen "FZ") musí prokazovat ten, kdo hodlá na základě koncese provozovat silniční dopravu velkými vozidly tj. osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče a nebo nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. Prokazování FZ se vztahuje také na dopravce zajišťující dopravní obslužnost.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož podnikatelské činnosti na úseku dopravy má být prokazování finanční způsobilosti požadováno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním podkladů podle § 8 zákona č. 111/1194 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. FZ lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009).

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajském úřadu Moravskoslezského kraje,

9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
odboru dopravy
S odborem dopravy, oddělení silničního hospodářství Vyřizuje Marie Odstrčilová, tel.: 595 622 681, Ing. Martina Janečková, tel.: 595 622 770, Ludmila Nedvědová, tel.: 595 622 719
v úředních hodinách krajského úřadu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- roční účetní uzávěrku ověřenou auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou např. daňovým poradcem nebo účetním. Dopravce prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami v níže uvedených částkách, dle počtu vozidel. V případě daňového poradce nebo účetního vyplněné čestné prohlášení o oprávněnosti této osoby účetnictví vykonávat.
nebo
- bankovní záruku
nebo
- pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nezpoplatněno

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Prokazování FZ je forma podání běžné písemnosti a lhůta k vyřízení je určena do 30 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
posta@kr-moravskoslezsky.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1071/2009, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu koncese a živnostenský úřad dopravci živnost zruší nebo omezí.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Moravskoslezský kraj, krajský úřad, odbor dopravy

26. Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Jursová, vedoucí oddělení dopravy

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2011-12-04

28. Popis byl naposledy aktualizován: 2013-08-08

29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: