Dotace v kultuře a památkové péči

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020 Dvouletý dotační program Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020 je finančním…
Program podpory aktivit v oblasti kultury
Program podpory aktivit v oblasti kultury Účelem předmětného programu, který každoročně vyhlašuje rada kraje, je podpora MSK subjektů realizující kulturní aktivity a akce,…
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Dotační program „Program obnovy nemovitých kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském…
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu Kulturní akce krajského a nadregionálního významu jsou Moravskoslezským krajem dlouhodobě podporovány nejen finančně, ale také např.…
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru je zaměřena na spolufinancování provozních nákladů…
Regionální funkce knihoven
Regionální funkce knihoven Regionální funkce knihoven jsou odborné knihovnické činnosti uvedené v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování…
frame-scrollup